Archive for the ‘overdødelighed inden for psykiatrien’ Category

Psychiatric drugs does a lot of harm. And it kills

1. november 2015

 

 

My dear Luise THUMBNAIL_IMAGE died because of arrogance and carelessness from the psychiatrists who should have “helped” her. Luise knew towards the end, what was happening. She said: “On my gravestone I want it to say that it was the medicine that killed me”.

Psychiatric drugs, as they are used today are extremely dangerous.
The psychiatrists arrogance and carelessness are the reason for an incredible amount of underreported deaths. People take their own lives, they kill and they are killed.
Skammens grav 22.augSkams grav 22.aug

The gravestone is placed on “The grave of shame” in Oslo. Under the stone is buried a lot of unnamed people with a diagnose.  I am ashamed

Igen en DØDSÅRSAG UKENDT. Medicinalfirmaerne og psykiaterne går fri.

23. september 2015

Et af Død i Psykiatriens facebookmedlemmer mistede sin elskede kone d. 18. september. Hun var indlagt på psykiatrisk afdeling og døde ‘pludselig og uventet’. Død pludselig og uventet bliver omdøbt til ‘Dødsårsag ukendt’.
Dødsårsagen er IKKE ukendt. Døden er forårsaget af den farlige psykofarmaka. Luise og mange med hende døde på samme måde. De døde ALLE af medicinen.

Der er masser videnskabelig evidens for, at psykofarmaka er årsag til pludselig og uventet død. De undersøgelser er også lavet af medicinalfirmaerne selv, men gemt langt væk. Professor Peter Gøtzsche og mange med ham er fremkommet med mange af de beviser, men ingen ansvarlige instanser er interesserede i at se de beviser. De lukker hellere øjnene for, at folk dør. Man laver undersøgelser, der viser, at folk i psykiatrisk behandling dør af livsstilssygdomme. Det er gør de også i stort omfang, men det er ikke den gruppe, der her er tale om. Pludselig og uventet død/dødsårsag ukendt er folk der er døde af psykofarmaka.

#KæreLuise #DorritCato #Psykiatri #DødiPsykiatrien

 

Mindestund foran Psykiatrisk Hospital d. 15. juli for alle de mange mennesker, der er døde i psykiatrisk behandling.

19. juli 2015

mindestund 2015 Kære LuiseMindestund foran Psykiatrisk Hospital d. 15. juli for alle de mange mennesker, der urimeligvis er døde i psykiatrisk behandling.
Vi mindes vores mange kære afdøde familiemedlemmer foran Psykiatrisk Hospital Amager, hvor min Kære Luise døde i “psykiatrisk behandling” for 10 år siden. Hun døde af overmedicinering, givet af en magtfuldkommen og arrogant psykiater, som “vidste bedre”. Sprøjten med depotmedicin, som jeg desperat advarede mod tog min kære Luises liv. Vores kære afdøde familiemedlemmer vil aldrig blive glemt. De vil altid være i vores hjerter. De vil også stå som evig dokumentation på, hvor farlig og inhuman psykiatrisk behandling er i Danmark.

En lille hilsen fra Psykiatritopmøde i København 2014

8. november 2014

Foreningen Død i Psykiatrien havde et oplæg med titlen
Konsekvenserne af øget diagnosticering og medicinering

 

Der er sket en markant holdningsændring i vores samfund med hensyn til, hvad der anses som værende “normalt”.
Tidlig opsporing af psykiske sygdomme er blevet en del af børne- og uddannelses- institutionernes daglige arbejde. Der stilles diagnoser som aldrig før, og behandlingen af disse er ofte stærk hjernemedicin – psykofarmaka. Men hvad ved vi egentlig om konsekvenserne af denne stigende medicinske behandling på længere sigt? Og er behandlingen altid nødvendig? ………
De evigt tilbagevendende spørgsmål er for for mig:
Hvad nu hvis diagnosen er forkert, så bliver behandlingen også forkert og farlig.
Min kære Luise var jo netop ude for at få en forkert diagnose. Behandlingen blev dødelig.

For andre mennesker bliver forkert diagnose årsag til invalidering
Dorrit holdt et oplæge til debat om ovennævnte. 50 mennesker fra alle brancher var til stede.

Professor ved Cochrane instituttet Peter Gøtzsche om psykofarmaka

2. november 2014

Professor Peter Gøtzsche advarer i en video mod det store forbrug af de farlige antipsykotiske midler. I følge PG er de årsag til mange ulykker. De er årsag at mentale lidelser bliver “kroniske lidelser”, i stedet for at være en forbigående. De er årsag til at unødvendig mange mennesker forbliver i behandlingssystemet og det sociale system. Jeg kunne blive ved. Det PG harselerer mest over er, at medicinalfirmaerne kan lykkes med at overbevise om, at psykofarmaka har en kurerende virkning. De har været i stand til overbevise almindelige mennesker om at  en psykisk lidelse skyldes en kemisk ubalance i hjernen og, at psykofarmaka kurerer denne ubalance. Medicinalfirmaerne sidestiller gang på gang psykisk sårbarhed med fx. diabetes, hvor man jo skal have insulin. Med denne sammenligning refærdiggøres det massive overforbrug af psykofarmaka.

http://mentalaz.wordpress.com/home/

overmedicinering

29. januar 2011

Godt nytår.

Jeg håber det nye år vil bringe mere fokus på, at den psykiatriske behandling er på afveje. Der er bestemt  områder af den psykiatriske behandling, som bør kigges efter i sømmene. Psykofarmaka kan hjælpe og lindre, hvis den gives med rettidig omhu. Så langt så godt.

MEN når det så viser sig, at en psykisk sårbar ikke bliver bedre af den iværksatte behandling, men måske snarere tværtimod, skal psykiaterne dog standse op og se om der kunne være en anden behandling, som kunne hjælpe bedre.

Som det fungerer pt. kunne man få det indtryk, at behandlingen af psykisk sårbare mennesker er en standard behandling, som praktiseres på alle der henvender sig for at få behandling. Dette uden hensyntagen til at denne gruppe lige som den øvrige befolkning har forskellig tolerance over for forskellige mediciner og derfor ikke alle skal have de samme præparater og i samme doseringer. Det turde vel være målet med behandlingen, at menneskene får det bedre – og ikke, – som det ofte er tilfældet -dårligere.

Som formand for foreningen Død i Psykiatrien får jeg næsten dagligt henvendelser fra desperate pårørende, der har deres familiemedlem i psykiatrisk behandling. De er fuldstændig uforstående over den behandling/medicinering deres familiemedlemmer er udsat for. Inden for to dage har jeg hørt om to forskellige der hver især får det antipsykotiske præparat Zyprexa i en dosis på 80 mg. dagligt plus andre psykofarmaka. 80 mg. Zyprexa svarer til fire gange højst anbefalede dosis. De psykisk sårbare bliver dårligere og dårligere og alligevel fortsætter denne farlige behandling. Dette ville svare til, at man gav personer med smerter fire gange højst anbefalede dosis panodil -altså 32 panodil dagligt. Det ville være utænkeligt. Det ville give alvorlige bivirkninger og lægen der udstedte en sådan dosis ville få en påtale.

Det samme  skal naturligvis gælde, når man giver disse katastrofale høje doser inden for psykiatrisk behandling. Man kan ikke blot blive ved med at øge de medicinske doser under henvisning til at personen er MEGET syg. Vedkommende er måske netop blevet MEGET syg af den massive medicinering.

Som Forskningschef, professor Birte Glenthøj pointerer i Dagens medicin, 6. marts 2009: »Det er vigtigt at huske, at hvis medicinen ikke hjælper, skyldes det ikke nødvendigvis, at patienten får for lidt medicin; det kan lige så godt skyldes, at dosis er for høj … pga. stoffernes potentielt alvorlige bivirkninger, som f.eks. bevægeforstyrrelser eller øget risiko for hjerte-karsygdomme, er det også meget vigtigt hele tiden at afveje behandlingens gavnlige effekter med eventuelle bivirkninger«.

Der må gøres noget. Det kan ikke blive ved. Kig ind på Død i Psykiatriens hjemmeside. Der findes gode og brugbare informationer om psykiatri.

venlig hilsen Dorrit

overdødelighed indenfor psykiatrien

26. april 2009

 

Der er  stor overdødelighed blandt mennesker, der får antipsykotisk medicin. 

Udenlandske undersøgelser siger, at dødeligheden blandt unge mennesker  i antipsykotisk medicinsk behandling er tre gange så høj, som blandt unge, der ikke er i antipsykotisk medicinsk behandling. Jeg er overbevist om, at denne overdødelighed skyldes, at mange mennesker får alt for meget medicin. Jeg synes, at det er meget bekymrende, at det er tilladt at give disse store medicindoser. Det der med, at det er op til den enkelte psykiater at vurdere, hvor meget medicin en patient har brug for gør mig meget utryg. Det er psykiaterens vurdering som er måleparametret.

Det er for eksempel utænkeligt, at en patient med for højt blodtryk får tre gange så meget blodtrykssænkende medicin som anbefalet. Dette fordi man via målinger kan kontrollere, hvornår patienten får den rette medicindosis. Man kan også til en vis grad via målinger kontrollere medicineringen med antipsykotika, men det gør man ikke. Hvis en person med diagnosen skizofreni får tre gange den anbefalede dosis, vælger man at begrunde det med, at patienten er “meget syg”. Man stiller ikke spørgsmålstegn ved medicineringsgraden. Psykiaterne og sundhedsmyndighederne burde undre sig over, at en patient, som over længere tid har fået massive doser af antipsykotisk medicin stadigvæk er meget psykotisk. Spørgsmålet om den medicinske behandling nu også er den rigtige bør være nærliggende . Specielt fordi antipsykotisk medicin i høje doser kan have voldsomme bivirkninger – såsom give psykoser eller forstærke psykotiske symptomer. Vi kunne læse i Politiken omkring den 20. til 25. februar 2009 om, hvordan en somalisk patient -Abdulle Ahmed- på Sikringen dels havde været bæltefikeret i årevis og samtidig havde fået tre gange den højest anbefalede medicindosis. Hvorfor er der ikke nogen, der får den tanke, at det kunne være de høje medicindoser, der gjorde den Abdulle Ahmed så aggressiv, at han skulle bæltefikseres?

Jeg mener, at psykiatridebatten er forplumret og afsporet. Debatten hæver sig ikke over overskrifterne: “Stigende kriminalitet blandt skizofrene” og “Tvang i psykiatrien”. Disse to temaer behandles igen og igen blandt politikerne og i medierne, som ‘spændende underholdning’ og uden at man går i dybden med eventuelle årsager til problemerne. Hvad angår den stigende kriminalitet er sundhedsministerens svar prompte. Tvangsmedicinering med større doser antipsykotika. Hvad angår bæltefiksering, så har vi atter kunnet læse i Politiken først, at Danmark endnu engang har fået en kraftig påtale  af EU’s Torturkomite for vores overdrevne brug af bæltefiksering. Her blev Abdulle Ahmeds sag brugt som eksempel. Nogle dage efter kunne vi så læse, at vores regering afviste kritikken.  Vores sundhedsminister Jacob Axel Nielsen afviste kritikken med følgende forklaring i Politiken den 25. februar. “Den pågældende patient er meget farlig og meget syg. Han er blevet behandlet med alle tilgængelige former for medicin i høje doser – nu får han faktisk tre gange så meget medicin som anbefalet, men det hjælper ikke forklarer regeringen i sit mail-svar til Politiken. “Trods medicinen er patienten stadig farlig og psykotisk”.

Denne sidste bemærkning:”Trods medicinen er patienten stadigvæk farlig og psykotisk” fortæller mig, at Sundhedsministeren også tror at jo mere medicin en patient får jo bedre får patienten det. Ministeren burde undre sig over, at patienten faktisk er blevet mere og mere syg på trods af de store medicindoser, men det undrer ikke nogen. Jeg ville ønske, at der kom mere fokus påden farlige overmedicinering, der finder sted, og som er årsag til den overdødelighed, der er blandt mennesker, der er i behandling med antipsykotisk medicin.