Brev af 7. december 22015 til Sundhedsstyrelsen ang. nedtrapning af antipsykotika

Ang.: Sst’s retningslinje fra maj 2015 ”National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb.

  • Der skal være mulighed for gradvis dosisreduktion førende til evt. ophør af den antipsykotiske behandling, hvis der ikke er respons på trods af forsøg med forskellige antipsykotika inkl. clozapin over en længere periode.
    Det skal ikke blot være ’god praksis’ det skal evidensbaseres

Foreningen Død i Psykiatrien(DiP) hilser Sst’s retningslinje: ”National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb – og med vedvarende symptomer” velkommen.

Den retningslinje er relevant til behandling lige præcis for DiPs målgruppe, som er patienter med lange komplekse forløb.
Patienter der typisk bor på bocentre og er kategoriseret som ”meget syge”.
Mange af dem synes opgivet.
Det er i den gruppe man finder mennesker, som får medicindoser langt over det anbefalede og ofte ved polyfarmacy.
Det er også fra den gruppe mange af de ’pludselig og uventede dødsfald sker jf. Sst rapporter 2006 og  MTV rapport 2011.

DiP har nogle kommentarer til afsnittet Farmakologisk behandling i Quick guiden. I sjette afsnit står symbolet (Ö ) for god praksis i tilfælde hvor der ikke er evidens på området.
Ö Ved manglende respons på flere forskellige antipsykotiske lægemidler i tilstrækkelig dosering og varighed, inkl. clozapin, er det ’god praksis’ at forsøge gradvis dosisreduktion evt. til ophør med behandlingen.

’God praksis’ i ovennævnte ændres til ’skal’. Ergo ’skal’ forsøges gradvis dosisreduktion evt. til ophør med behandlingen’.

Begrundelse herfor. (Kommer tilbage til problemet med manglende evidens)

Mange mennesker har søgt hjælp i psykiatrien for en mindre lidelse eller tilpasningsvanskelighed. På et vist tidspunkt er de blevet tungt medicineret, hvilket har givet dem psykotiske træk, som har ført til, at de har fået en af de tunge diagnoser som skizofreni. Derefter starter en meget uhensigtsmæssig og farlig behandlingsspiral, som for flere af dem ulykkeligvis ender med døden.

Behandlerne skal lytte til brugerne og deres pårørende. Medinddragelse skal ikke kun være en hensigtserklæring, der står nedskrevet i samtlige behandlingsvejledninger, men som alligevel ikke efterkommes.

DiP ved fra henvendelser fra  mange brugere og pårørende, at de gentagne gange har fremsat ønske om dosisreduktion og evt. ophør med behandling, men får nægtet dette ønske under henvisning til, at de er ’meget syge’ og at sygdommen har udviklet sig. De samme mennesker (eller deres pårørende) giver udtryk for, at de er blevet tiltagende dårligere med øget medicinering. Flere kan endog fortælle, at de selv eller deres pårørende startede i psykiatrien med en mindre lidelse inden for det brede psykiatriske spektrum det kunne fx være spiseforstyrrelse o.a. Efter medicinering med antipsykotika fik de psykotiske træk  – en ikke ukendt virkning. (Den er beskrevet i Lægemiddelkataloget). De fik derefter diagnosen skizofreni pga. de psykotiske træk, som de havde fået af den antipsykotiske medicin. De fik så mere og mere medicin i doser langt over den anbefalede og ofte ved polyfarmacy. Ovennævnte ’overbehandling’ førte så til mange nye alvorlige bivirkninger såsom aggressioner. Se produktresume fra Zyprexa: 4.9 Overdosering  (min tilføjelse 20 mg er højest anbefalede dosis) Tegn og symptomer
Meget almindelige symptomer på overdosering (forekomst > 10 %) inkluderer takykardi, agitation/aggressivitet, dysartri, forskellige ekstrapyramidale symptomer og nedsat bevidsthedsniveau, varierende fra sedation til koma.

DiP ved også, at blandt dem er der ulykkeligvis  alt for mange, der dør pludselig og uventet. Pludselig dødsfald står også beskrevet et sted i Zyprexas produktresume.

Bogen: ’Kære Luise – en beretning om magt og afmagt i psykiatrien’ THUMBNAIL_IMAGE
beskriver så minutiøst, hvordan en person bliver mere og mere ’psykisk syg’ i takt med øget medicinering/polyfarmacy og i doser der sammenlagt langt overskrider højest anbefalede dosis. DiP har haft mange opringninger og tilbagemeldinger på vores facebook, side, der fortæller at ’Kære Luise’ kunne have været eller er deres historie.

DiP har også tilbagemeldinger fra folk, som tidligere har været kategoriseret som ”meget syge” og opgivet, men for hvem det er lykkedes at komme ud af den psykiatriske behandling og som efter lang tids rehabilitering fik et normalt liv.

Det er sørgeligt men sandt.

DiP har således kendskab til mange af de ovenfor beskrevne behandlingsforløb. Vi har hørt rigtig mange folks katastrofale behandlingshistorier. DiP har dog ikke beviseligt brugbart materiale, da vi kun har haft mulighed for at se få journaler.

DiP håber derfor meget og henstiller til at Sundhedsstyrelsen som fremtidigt projekt vil prioritere at skaffe evidens for, om/at gradvis dosisreduktion  førende til evt. ophør med behandling vil være en optimal løsning for mange af de brugere som har manglende respons på flere forskellige antipsykotiske lægemidler i tilstrækkelig dosering og varighed inkl. Clozapin. DiP vil gerne bistå med forslag om og evt. materiale til, hvordan et sådant vigtigt projekt kan udføres.

DiP ser frem til positivt svar.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: