De psykiatriske patienter dør af livsstilssygdomme -ikke af medicinen.

Jeg forstår ikke hvorfor behandlere og meningsdannerne bliver ved med at frikende overmedicinering med psykofarmaka som årsag til den overdødelighed der findes blandt mennesker i behandling med disse midler.

Der er heldigvis kommet fokus på, at mennesker i medicinsk behandling med psykofarmaka gennemsnitlig har en betydelig kortere levetid end folk som ikke er i denne behandling. Men det er bekymrende, at man er nået frem til, at en stor del af årsagen til denne kortere levetid for psykisk syge skyldes deres usunde livsstil og dermed holder (over)medicineringen skadesløs .

Overskrifter som:  “Længere leve de psykisk syge” Jyllands Posten 7. nov. eller “Psykisk syge dør 20 tidligere end andre” Kr. Dgbl. 9. april ” hører efterhånden til almindelighederne i de danske medier.

Man kan læse i Kristeligt Dagblad den 9. april: “Psykisk syge har en overdødelighed inden for stort set alle sygdomskategorier. Psykiatriske patienter, der lider af hjertesygdomme og andre fysiske sygdomme, har to til tre gange så høj risiko for at dø som andre med samme lidelse”, viser en fællesnordisk undersøgelse, som overlæge og professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København har været med til at lave. Undersøgelsen er antaget af The British Journal of Psychiatry.

En del af problemerne kan i følge Merete Nordentoft forebygges, men det kræver, at patienterne i langt højere grad end i dag får hjælp til at ændre livsstil. De psykisk syges høje dødelighed er lige så kompleks som den sociale ulighed i sundhed, og det kræver en bred indsats at afhjælpe problemerne,” siger hun.

Det er meget positivt, at det endelig er kommet frem i lyset, at der sker en overdødelighed bland psykiatriske patienter i behandling. Det er også godt, at der skal forskes mere i hvad årsagen dertil kan være. Men jeg synes, at det er et stort problem, at debatten om overmedicinering og dødsfald som følge deraf er så godt som ikkeeksisterende. Man kunne forledes til at tro, at det faktum, at der reelt for manges vedkommende sker en markant overmedicinering skal ties ihjel. Jeg har selv ved flere lejligheder oplevet at blive “skåret af”, når jeg problematiserede den overmedicinering der sker af mennesker blandt andet med diagnosen skizofreni, og når jeg fremførte, at det, efter min mening, kunne være årsag til en del af de urimelig mange dødsfald der sker og ikke mindst årsag til at mange bliver invalideret for livstid. Som sagt. Det betvivles ikke mere, at levealderen for folk, der får psykofarmaka bliver forkortet med 15 til 25 år. Man er også opmærksom på, at et stigende antal mennesker i psykiatrisk behandling dør pludseligt og uventet (dvs. uden forudgående varsler om sygdom). Men jeg oplever, at det stadigvæk for en stor del afvises, at årsagen dertil har noget at gøre med den medicinske behandling. Mange undersøgelser i dag peger på, at de psykiatriske patienter dør af livsstilssygdomme. Det betyder i min optik, at hvis de bare lever sundere, dyrke motion osv. så er det problem løst. Underforstået! Det er dybest set deres egen skyld, at de dør tidligere eller får varige invaliderende følger af den medicinske behandling. Vi har efter min mening hermed givet de psykisk sårbare endnu et problem oveni deres andre problemer – og overmedicinering inden for psykiatrien er blevet frikendt som evt. dødsårsag. De sårbare skal tage skeen i den anden hånd og se at få sig et sundt liv med masser af motion så skal det hele nok gå. Vi andre kan leve videre i illusionen om, at vi nok skal få en god behandling, hvis vi får et psykisk problem.

Dorrit Cato Christensen

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: