Igen en DØDSÅRSAG UKENDT. Medicinalfirmaerne og psykiaterne går fri.

23. september 2015

Et af Død i Psykiatriens facebookmedlemmer mistede sin elskede kone d. 18. september. Hun var indlagt på psykiatrisk afdeling og døde ‘pludselig og uventet’. Død pludselig og uventet bliver omdøbt til ‘Dødsårsag ukendt’.
Dødsårsagen er IKKE ukendt. Døden er forårsaget af den farlige psykofarmaka. Luise og mange med hende døde på samme måde. De døde ALLE af medicinen.

Der er masser videnskabelig evidens for, at psykofarmaka er årsag til pludselig og uventet død. De undersøgelser er også lavet af medicinalfirmaerne selv, men gemt langt væk. Professor Peter Gøtzsche og mange med ham er fremkommet med mange af de beviser, men ingen ansvarlige instanser er interesserede i at se de beviser. De lukker hellere øjnene for, at folk dør. Man laver undersøgelser, der viser, at folk i psykiatrisk behandling dør af livsstilssygdomme. Det er gør de også i stort omfang, men det er ikke den gruppe, der her er tale om. Pludselig og uventet død/dødsårsag ukendt er folk der er døde af psykofarmaka.

#KæreLuise #DorritCato #Psykiatri #DødiPsykiatrien

 

The perfect Murder

29. marts 2018

 

The perfect Murder is af tittle of a fiction novel by author Elsebeth Halckendorff.
Elsebeth herself has been damaged luise-og-mord_10-cm-kopi
very much by so-called psychiatric treatment. Far too many people die in psychiatric care. In fact the death rate among people with Mental health problems ia the third biggest. It come just after death from Cancer and death from Heart diseases.

BUT Mental health problem is not a deadly disease, so it must be the medication that kills people

A Prescription for Murder

21. februar 2018

This BBC-production shows us that all the terrible school shooting that has taken place in The US was committed by young people, who had been prescribed SSRI. Horrible.

The person on photo, -who because of medication turned into a mass murderer -changed completely after having started on the SSRI’s. From being a shy and lovable boy he turned into a bully with cold empty eyes. He told his psychiatrist, that something was wrong and that the medication didn’t do him well. The result was that his dosis was increased. This practise we all know far too well. It must stop

Governments must take control and stop this far too generous prescribing of SSRI’s. The doctors that prescribes psychotropic without following his patient closely afterwards and of course write down a plan for the tapering out of the medication, this doctor must be held responsible for all the death and crimes committed in the slipstream of his action.

The young mans intension was to die after having fulfilled his malicious act, but something went wrong and instead he was caught and can look forward to ten times lifetime in prison

 

 

 

 

 

 

 

Press the link and see the film.

http://www.bbc.co.uk/programmes/b08zjyp1

 

Systemet har dømt mig – uden rettergang

26. januar 2018

-World needs ”revolution” in mental health care-, proklamerede FNs Special Rapporteur on Psychiatry  6. juni 2017. Helt enig og det kan kun ske for langsomt! Nu må uhyrlighederne stoppe. Det kan for eksempel ikke passe at man lader folk, sejle deres egen sø efter de er blevet mere eller mindre handicappet efter fejlbehandling med massiv og mangeårig medicinering med psykofarmaka.
Joh! Det passer desværre alt for godt

Keld Have Eriksen, medlem af DiP skriver derom I artiklen: Systemet har dømt mig – uden rettergang : Læs artiklen i LAPs medlemsblad nr. 4 2017s. 8.  http://www.lap.dk

Kelds artikel er deprimerende læsestof. Man kunne forledes til at tro, at Keld beskrev Franz Kafkas Østeupæiske (1900-tals) bureautisamfund. Men ak Nej. Det er Danmark i dag. Artiklen tager os med på en uhyggelig diagnose -og medicinkarruseltur med start i det øjeblik Keld opsøger psykiatrien og uden mulighed for at stå af.

Det myldrer jo med sager som minder om Kelds, og de ansvarlige vender blot det blinde øje til. Det kan de bl.a. gøre, fordi vi almindelige borgere ved vores passivitet indirekte sanktionerer den farlige og nedværdigende behandling, Og fordi vi synes at acceptere, at mennesker i det system underlægges tvangsmæssig overmedicinering og bæltefiksering.

De som for det meste kæmper imod de urimelige vilkår er brugere og pårørende til brugere. To grupper som negligeres af myndighederne.

Kelds glimrende artikel viser hvordan systemet blot vender ryggen til de mennesker, på hvem behandlingssystemet har forårsaget uoprettelig skade. I manges tilfælde pga. forkert behandling og forkert diagnose.
De folk bliver ikke tildelt samme rettigheder som resten af befolkningen.
Deres diagnose kan ikke slettes.

Heldigvis er der en opløftende momenter i de ellers så deprimerende informationer. Keld oplevede at en person blandt personalet gav Keld ret i, at han blev behandlet forkert og støttede ham i hans ønsker om at komme ud af den forkerte og ødelæggende behandling.

Det blev vendepunktet for Keld.

Danmark bryder menneskerettighederne – Alt for meget tvang

20. januar 2018

Det er smukke ord der står i Institut for Menneskerettigheders bilag om tvang i psykiatrien

Læs Institut for Menneskerettigheders bilag om tvang i psykiatrien  menneskeret.dk

MENNESKERET.DK
MEN de bliver jo ikke på nogen måde overholdt. I den danske psykiatri brydes FN-konventionen om Rettigheder for Personer med Handicap konstant. Danmark får gang på gang -og sidst i oktober 2014 -henstilling fra FNs Torturkomite om at forbedre forholdene bla. ang. konventionens artikler 14 og 15 som omhandler ‘Frihedsberøvelse’ og ‘Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig behandling eller straf. Danmark svarer så tilbage til FN en masse sludder om alle de rettigheder som danske psykiatribrugere har med ‘Informeret samtykke’ og ‘Retten til patientrådgiver’ og endelig ‘Mulighed for at klage til Patientombuddet’. Det ser altsammen smukt ud på papiret, men reelt er de rettigheder der jo ikke for folk i det psykiatriske behandlingssystem. Det er kriminelt efter min mening

 

Luises appalling treatment story

22. december 2017

Dear Luise -a Story of Power and Powerlessness in Denmarks Psychiatric Care is the tittle of the book that describes Luises appalling treatment story that after years let to her death. It tells how she through forced treatment with psychotropics gets more and more mentally ill.
It is substantiated during examples from the hospital records how they don’t listen to Luises complaints about horrible side effect, but told her that she was very ill and needed more of the awful psychotropics that had made her ill at the starting point.

I get so very unhappy when I start thinking of the terrible and barbaric treatment Luise had and how she was treated as a diagnoses instead of a human being. I get even more depressed knowing that a lot of people get the same barbaric treatment.

It must change. It does destroy people it also kills people.

http://www.amazon.co.uk/Dear-Luise-powerlessness-Denmarks-psychiatric/dp/0988412209/ref=tmm_pap_title_0

Luise a victim of forced psychiatry

21. december 2017

My dear Luise died because of forced psychiatry.
Why don’t the psychiatrist stop and think for a moment. Think about what harm they are doing to their patients. They keep on enlarging the dosis of very dangerous medication though their patients complain about the side effects and ask them to. taper down the medication. Nobody tells a psychiatrist what to do. HE KNOWS.
Luise was forced to take the medication and died from this treatment, and afterward
all they could say was. “They had treated her after the book” This was not right. Luise had 7 different psychotropics.

I miss you so much my love. And it is hard for me to think of all the evil that you had to experience during your so-called treatment.

Why can’t the psychiatrists stop up and think for just a few minutes?

Should psychiatrists be more cautious about long-term use of prophylactic use of antipsychotics

24. november 2017

A brilliant article from the British Journal  of Psychiatry from November 2016.

http://bjp.rcpsych.org/content/209/5/361

And YES they should be much more cautious. But I am very happy for the article in the British Journal of Psychiatry as it tells us that the psychiatrists now have started to doubt that long-time use of antipsychotics is without risks. The article underlines that the wise psychiatrists should regularly review each patient while giving the person his medication. They emphasise that antipsychotic treatment is valuable in acute psychotic episode but that the psychiatrist shall slowly reduce the antipsychotics to the lowest dose afterwards.

At the same time the scientific articles tells us that they in reality don’t know anything about the long-time effect of the -in my opinion- very dangerous medicines. There am I a bit surprised. Because anybody who knows a person in psychiatric treatment must have noticed that their acquaintances changes a lot during the treatment periode. First of all the patients put on a lot of weight (just look at my lovely Luise at the photo above). They often start making strange movements with all their body (Dystonia), they get extremely restless and has to move all the time (Akathisia). Lots of other changes can be seen. Can’t the psychiatrists see those changes? I wonder. But anyway I am happy that the treatment ideology is about to change

 

Førhen Det Hvide Snit (lobotomi). I dag kemisk lobotomi

13. november 2017
2403-p

I 1944 står kirurgen klar til operation på Rigshospitalet. Han skal for første gang gennemføre det hvide snit

I den bedste mening.

I 1944 står kirurgen klar til operation på Rigshospitalet. Han skulle give en patient Det hvide snit. Danmark blev det land i verden som gav det hvide snit til flest mennesker målt pr. indbygger antal. I perioden 1939 til 1983 fik over 4000 danskere foretaget det hvide snit. I mange år fortiede man bivirkningerne og dødsfaldene ved dette forfærdelige indgreb.

I dag fortier man bivirkningerne og dødsfaldene ved den kemiske lobotomi

 

World needs “revolution” in mental health care – UN rights expert GENEVA (6 June 2017) 

4. november 2017

Luise tyk 1_000001

My beautiful, lovely daughter Luise after ‘so-called treatment’ in psychiatry. How can the psychiatrists live with what they do to people. They damage their patients for life. Luise deteriorated from the very first day she had psychotropics. She got more and more passive. She soon got most of the described symptoms of a serious mental health illness, which she then was treated for (she didn’t have the symptoms from the starting point). Luise died from their treatment. She died suddenly and unexpectedly. Two hours before her death is written in the hospital records: ” The patient is now  much better and is ready to be discharged from the ward.” On Luises death certificate is written: Cause of death/unknown. Anyone who has been in contact the the psychiatric system knows well that the cause of death is careless and dangerous treatment a in mental health care -one could describe it as murder- Luise was forced to take four times the doses of psychotropics that the guidelines advise. She was treated with polyfarmacy (with seven different psychotropics at the same time)

Below is the book I wrote about Luises damaging treatment which killed her:

Dear Luise -a story of power and powerlessness in Danish Psychiatric Care

http://www.amazon.co.uk/Dear-Luise-powerlessness-Denmarks-psychiatric/dp/0988412209/ref=tmm_pap_title_0

 

 

Jonatan blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling. 48 timer efter var han død

29. oktober 2017

Jonatan kom hurtigt ind i diagnosekarrusellen og proppet med psykofarmaka

 Medierne skal grave dybt, når der kommer et dødsfald i psykiatrien. Det gør de sjældent. Der er en udbredt berøringsangst i forhold til at stille spørgsmål til psykiatrisk behandling og her mener jeg stille kvalificerede spørgsmål til psykiaterne og deres behandling/den medicinske.

TV2 har fortalt den sørgelige historie “Jonatan blev udskrevet og 48 timer efter var han død”. Moren Linda Heidi Ottesen udtaler om psykiatrien: “Der kun er medicin og tvang. Ikke nok sengepladser”. Det kan jeg bestemt ikke være uenig i. Svagheden ved TV2’s udsendelse/artikel er, at der mangler en meget vigtig indfaldsvinkel, nemlig: Hvor meget medicin får Jonatan og hvad er bivirkningerne derved. Jonatans ‘løben så fødderne bløder’ er af psykiaterne beskrevet som et af hans sygdomstegn. Men måske løber Jonatan fordi han lider af bivirkningen Akatisi, som er en bivirkning ved psykofarmaka. Se beskrivelse af bivirkningen fra wikipedia: (Akatisi er et syndrom karakteriseret ved ubehagelige følelser af indre rastløshed, der viser sig ved en manglende evne til at sidde eller stå stille. Det kan opstå som en bivirkning af medicinering, specielt antipsykotika) Måske fik Jonatan medicindoser som han slet ikke kunne tåle og det var årsagen til at hans lidelse forværredes, – at han simpelthen fik det værre og værre.

 

Det kan ikke passe at vi som borgere skal blive ved med at acceptere at vores pårørende i al for stor udstrækning dør i behandling for en mental lidelse som i udgangspunkt ikke er dødelig.

Der skal ske et paradigmeskift i vores syn på psykiatribehandling. Problemerne kan ikke kun løses ved flere sengepladser. Der skal også nytænkes.

“Jonatan kom ind i diagnose-karrusellen og blev stopfodret med afhængighedsskabende piller” udtaler en af Jonatans pædagoger fra behandlinghjemmet, hvor han boede som yngre.

Den sætning efter min mening siger alt om vores behandlingssystem. Diagnoserne flyver om ørerne på de folk som søger hjælp i psykiatrien, og de forskellige psykofarmaka flyver i tilsvarende tempo ind i folks munde ofte uden skelen til virkningen og i for det meste uden at der bliver lyttet til folks oplevelse af bivirkningerne af disse farlige stoffer

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/hvorfor-druknede-jonatan